EarlyBirds Home of Proud Golfers EarlyBirds Stadgar och Regler.

 

Föreningens huvudsakliga ändamål

Att utöva golfspel under trevliga sociala former samt samkväm, resor och klubbutbyte

 

Säsongsstart

Månadsskiftet mars/april och spel pågår till månadsskiftet oktober/november.

 

Medlemsavgiften

Ska vara inbetald innan årsmötet

 

Årsmötet

Hålls under januari månad och bestämmer bl.a nästa års medlemsavgift

 

Styrelsen

Bör bestå av 5 st. ledamöter inkl tävlingsledare. Dessa väljs på 2 år med förskjutning så att Ordf. och Kassör inte väljs på samma år. (2 st. första året på 1 år, 3 st. på 1 år) En av styrelseledamöterna ska utses som vice ordförande.

Vid årsmötet väljs: Delar av styrelsen, tävlingsledare, koordinator, webmaster samt valberedning.

 

Medlemmar

Ska kunna lämna förslag och önskemål till styrelsen innan årsmötet eller under årsmötet föreslå ändringar till medlemmarna för beslut.

 

Tävlingsledaren

Beslutar om tävlingsformer, poängfördelning, spelschema samt banor som ska spelas.

Svenska  Golfförbundets tävlingsregleregler gäller vid allt spel. 

 

Hedersmedlem

Nomineras: Efter insatser och trogen tjänst.

 

Nya medlemmar

Alla är välkomna efter samråd

 

Gästspelare

Accepteras om det inte är fullbokat torsdag kväll. Medlemmar går alltid före gäst.