Ärade medlemma i den ärofulla och stolta golf föreningen EarlyBirds. Nu är vi inne i på vårt tredje decenium som förening. Detta förpliktigar givetvis också. För att citera en av våra medlemmar; "står man i skuld är man inte fri". Alltså dags att dega in 2020 årsavgift.  Sexhundra svenska nödmynt. Kassör Alve återkommer med detaljer om inbetalningen. Ordförande Mats Gullberg meddelar att Årsmötet blir lördagen den 25 januari klockan 13:00, eller direkt efter sista bollen kommit in. Ordf. utgår från att vi kan vara i klubbhuset på andra våningen.

Valberedning har jobbat hårt under vintern och meddelar att alla i styrelsen har vårt förtroende att även under 2020 vara våra representanter.

Förslag och förändringar beslutats på årsmötet.Vinter Touren Roddas av Mange Johnsson=TM. Han uppskattar om anmålan till spel sker senast torsdagen innan lördagen. Valle roddar gästboken och har koll på anmälningarna.Full medlemskap i Vintergolfen kostar 100 kr. Sporadiska inhopp. Free of Charge